16
1794.7
 Hm
 
1010/1010
905/905
100
100
100
185
185
:
[Ab] Ҹ 14


:
:
20:05 _: to [] !))) !)) 20:12 Stalillesa: to [] )
:
18:35 _: to [] , )))
: (4 )
:
23
:x2
: -

 1-
:
.  Atlantis Atlantis [ 1 ]
:   I
  I
  I
  I
  I
 
 
  I
  II
  I
:
:88 6 42
:2371
:1314
=)
:
%sm94% %sm69% 30. ! , ! !%sm7%

%sm105% ? ?%sm82% ? ? ? ? ? ! !%sm94%

) ) , , )%sm94% , )

%sm544% ޫ, , , .%sm231% , ! ! Atlantis!%sm283%

%sm544% 1 ! , , ! , , . . ! "" ! , , !%sm231% ! ! %sm544%

%sm544% !%sm231% 1 ! , , ! , , . . ! "" ! , , ! ! ! %sm544%

%sm544% ?%sm231% ! 1 ! , , ! ! ! ! %sm544% !

%sm544% 2 ! , . + !%sm231% ? ! 1 ! , , ! ! %sm544% !

%sm544% "". , .! !%sm231% 2 ! , . + ! ? ! %sm544% !

%sm544% ! 3 ! , 1 ! !%sm231% ? ? "". , .! ! ! %sm544% !

%sm544% ! ! , , , .%sm231% ! 3 ! , 1 ! ! ? "". %sm544% !

%sm544% 4. . , !%sm231% ! ! , , , . ! 3 ! , 1 ! ! ? "". %sm544% !

%sm544%7 ! ! ! , !%sm231% ? "". , .! ! ? ! %sm544% !